Graafinen suunnittelu

Logot/liikemerkit ja yritysilmeet
Hyvä nimi on yritykselle tärkeä, samoin kuin se, miltä nimi näyttää. Yrityksesi logo tulee näkymään lähes kaikessa yritykseesi liittyvässä viestinnässä. Siihen kannattaa satsata ja antaa se ammattilaisen suunniteltavaksi.

Käyntikortit, esitteet ja julisteet
on suunniteltava sekä luomaan toivotunlaisia mielikuvia itse yrityksestä että toimimaan käyttötarkoituksessaan. Hyvä lopputulos on monien onnistuneiden osien summa.

Mainonnan suunnittelua lehtiin ja muuhun printtimediaan
Mainostoimistossa teetetty mainos lehdessä erottuu. Ammattilainen on aina ammattilainen, ja se näkyy lopputuloksessa. Huomaamattomaan mainontaan ei kannata tuhlata rahaa.

www-sivut
Nettisivusto on yritykselle tärkeä kanava kertoa osaamisestaan, tuotteistaan ja palveluistaan. Sivuston tarkoitus on saada potentiaaliset tiedonetsijät yrityksen asiakkaiksi ja sitä kautta kasvattaa myyntiä. Jotta näin kävisi, sivuston pitää olla helposti löydettävissä, helppokäyttöinen, tarkoitukseen sopiva ja yrityksen näköinen. Ja tietysti niissä on oltava sitä jotain. Jotain, joka jättää jäljen!